ยินดีตอนรับคับที่เยียมชม

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

บทความที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสาขาสัตวศาสตร์ 4

CPF เปิดรับหลายอัตรา ด่วน!!!

CPF เปิดรับหลายอัตรา ด่วน!!!
กลุ่มซีพีเอฟ
เป็นผู้นำทางธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารในประเทศไทย เราทุ่มเทให้กับผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพสูง ให้คุณค่าทางอาหารสะอาดปราศจากโรค ปลอดภัยเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคใน ตลาดทั่วโลก ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็น ครัวของโลกเราให้ความสำคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในทุกๆ ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ตลอดไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของทั้งลูกค้าและผู้บริโภค ทั้งหมดเพื่อทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งขึ้น และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เรามีความมุ่งมั่นในการรักษาความเป็นผู้นำใน เกษตรอุตสาหกรรม และอาหารและเป็นผู้มีความสามารถในการ แข่งขันระดับสากล เราต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ กระตือรือร้น มีความรอบรู้มาร่วมงานกับบริษัทเพื่อที่จะเป็น ผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารของโลก ซีพีเอฟเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ทุ่มเท ในการเรียนรู้ และพร้อมที่จะเจริญเติบโตไปกับเรา

ช่างยนต์                                1 ตำแหน่ง
สัตวบาล                                30 ตำแหน่ง
นักบัญชี/นักบัญชีอวุโส        1 ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล                1 ตำแหน่ง
พนักงานขายต่างจังหวัด      5 ตำแหน่ง
Production Supervisor         1 ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายขาย ช่องทาง Modern Trade     1 ตำแหน่ง
Purchasing Manager             1 ตำแหน่ง
พนักงานขายประจำร้าน CP Fresh Mart (ภาคใต้)   10 ตำแหน่ง  
พนักงานขายประจำร้าน CP Fresh Mart (ภาคเหนือ)           100 ตำแหน่ง


รายละเอียดตำแหน่งงาน http://www.cpfworldwide.com/cpd/th/page/career/now_hiring.aspx


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-625-8000 02-800-8000 Fax 02-625-7192 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น