ยินดีตอนรับคับที่เยียมชม

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

บทความที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสาขาสัตวศาสตร์ 3

 


สัตวบาลส่งเสริมสุกร
-รับผิดชอบงานส่งเสริมการเลี้ยงสุกรให้แก่เกษตรกรที่เป็นคู่สัญญากับบริษัท
-รับผิดชอบงานด้านการให้คำแนะนำปรึกษา ให้ความรู้วิชาการการเลี้ยงสุกร


คุณสมบัติ : 
(1)สามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้
(2)ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
(3)รักงานส่งเสริมและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
(4)เพศชาย อายุ 21-28 ปี
(5)จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ สัตวบาล และสาขาที่เกี่ยวข้อง

อัตรา : 6
ระดับเงินเดือนโดยประมาณ : 15000
สถานที่ปฎิบัติงาน : ต่างจังหวัดทั่วประเทศ
สวัสดิการ : 
1. เงินเดือน
2. ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/ปี
3. ประกันสังคม
4. โบนัส 2 เท่า/ ปี
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ
6. ประกันชีวิต
7.เงินช่วยเหลือต่างจังหวัด

วิธีการรับสมัคร : 
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
สำนักทรัพยากรบุคคล CPF ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น.
ส่ง e-mail สมัครได้ที่ potjanee.p@cpf.co.th

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CP Fresh Mart)
เลขที่ 1 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาว์น) ชั้น 18 แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0-2641-0400 ต่อ 103 แฟกซ์ : 0-2641-0100
เวบ : http://www.cpfworldwide.com/ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น