ยินดีตอนรับคับที่เยียมชม

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

บทความที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสาขาสัตวศาสตร์ 5

 1.สมัครงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
สมัครงาน CP | สมัครงาน ซีพีเอฟ | สมัครงาน CPF |
กลุ่มซีพีเอฟ เป็นผู้นำทางธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารในประเทศไทย เราทุ่มเทให้กับผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพสูง ให้คุณค่าทางอาหารสะอาดปราศจากโรค ปลอดภัยเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคใน ตลาดทั่วโลก ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ครัวของโลก”เราให้ความสำคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใ นทุกๆ ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ตลอดไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของทั้งลูกค้า และผู้บริโภค ทั้งหมดเพื่อทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งขึ้น และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เรามีความมุ่งมั่นในการรักษาความเป็นผู้นำใน เกษตรอุตสาหกรรม และอาหารและเป็นผู้มีีความสามารถในการ แข่งขันระดับสากล เราต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ กระตือรือร้น มีความรอบรู้มาร่วมงานกับบริษัทเพื่อที่จะเป็น ผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารของโลก ซีพีเอฟเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ทุ่มเท ในการเรียนรู้ และพร้อมที่จะเจริญเติบโตไปกับเรา
ตำแหน่งงานที่ซีพีเอฟเปิดรับสมัคร
ค้นหางานซีพีเอฟ
สมัครงานออนไลน์ผ่านเวบไซต์ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น